Welkom bij Stichting POEM

Algemeen

Poem (spreek uit: po-em) is een acroniem waarbij de eerste twee letters van de voornamen van Peter en Monique Chaudron zijn gebruikt. Maar belangrijker; in het Engels staat het voor “Gedicht”. Dichten gaat richting kunst en dat is weer een van onze passies. Daaronder valt voor ons ook de kunst van het leven en één aspect daarvan is voor ons dat je wat teruggeeft aan de samenleving die ook goed voor jou is. Wij hebben Poem opgericht in 2012 om hier richting aan te geven.

Wij maakten reeds vele jaren gebruik van individuele giften aan een keur van goede doelen middels notariële aktes voor 5 jaar. Aktes verliepen; werden soms wel en soms niet verlengd omdat interesses veranderen cq tijd ontbrak. Door het opzetten van deze ANBI stichting zijn wij in staat het hele individuele papierwerk van de verschillende notariële aktes over te slaan en kan Poem door het simpel doen van een overboeking structureel meer bijdragen aan de opbrengsten van andere ANBI stichtingen.

Binnenkomende Fondsen

Primair stort de familie Chaudron gedurende de eerste vijf jaren een bij notariële akte vastgelegde periodieke som. Daarnaast is het onze doelstelling om cadeau’s die bij diverse jubilea en dergelijke worden gegeven als gift te laten storten bij Poem. Verdere doelstelling is na een groter aantal jaren meer geld aan te trekken zodat jaarlijkse giften van het rendement van het kapitaal worden gegeven en dit kapitaal in stand kan blijven.

Welke doelen ondersteunen wij?

Naast een klein aantal generieke Nederlandse “Goede Doelen Stichtingen” is de algemene doelgroep jong, kind zeg maar. Vaak in het buitenland blijkt. Wezen in Sri Lanka door de Tsunami in 2004, kinderen in Kenia gesteund door Circle 4 Life uit Alphen, Straatkinderen in Zuid-Afrika en een specifiek kind in Bangalore, India. Graag als het kan voor langere tijd en heel leuk als onze betrokkenheid aangevuld kan worden met een bezoek ter plaatse.

Aanvragen van giften

Wilt u ons benaderen om een gift aan te vragen voor uw werk? Contact ons via hier per email!

Versturen


Jaarverslag 2022

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2022 hier.

Jaarverslag 2020

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2020 hier.

Jaarverslag 2019

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2019 hier.

Jaarverslag 2018

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2018 hier.

Jaarverslag 2017

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2017 hier.

Jaarverslag 2016

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense en Nederlandse organisaties een verschil proberen te maken. Kinderen ondersteunen is vaak de verbindende factor.

Lees het gehele Jaarverslag van 2016 hier.

Jaarverslag 2015

In 2015zijn wij verder gegaan met met Ellen van Gemert en haar Stichting “Circle 4 Life”. Hun Doelstelling is:

“Het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun gezinnen in Afrika om hen zo een basis te bieden voor een toekomst met perspectief”

Lees het gehele Jaarverslag van 2015 hier.

Jaarverslag 2014

Stichting POEM richt zich sedert 2012 op een beperkt aantal goede doelen in Nederland en met name in Afrika daar waar lokale Alphense organisaties een verschil proberen te maken.

Zo zijn wij in 2014 in aanraking gekomen met Ellen van Gemert en haar Stichting “Circle 4 Life”.

Lees het gehele jaarverslag hier!

Over ons

Monique Dullaart (1959) en Peter Chaudron (1960) zijn in 1987 getrouwd waaruit onze kinderen Yorick (1991) en Ronelle (1993) zijn geboren. Monique en Peter hebben beide eerst een succesvolle carriГЁre in loondienst gehad waarna het eind negentiger jaren duidelijk was dat heel veel buitenlandse zakenreizen en tijd met de kinderen doorbrengen geen goede combinatie was. Een paar jaar na elkaar hebben zij beide de stap naar eigen ondernemerschap gemaakt om zodoende een betere balans in het gezinsleven te krijgen. Anno 2014 zijn wij gelukkig hoe dat gelukt is en zijn vol enthousiasme de volgende levensfase aan het plannen nu de kinderen voor hun studie het huis hebben verlaten.